Proizvodi

Uređaji za kompenzaciju aktivne i reaktivne energije (0,4kV/10kV)

Kompenzacija reaktivne energije predstavlja jednu od najboljih investicija za smanjenje troškova energije, koja ujedno ima i veoma kratko vrijeme otplate.

Faktor snage je mjerilo koje pokazuje koliko je efikasno iskorištena električna energija. 
Kompenzacija reaktivne energije oblikuje ulaznu struju u cilju maksimiziranja stvarne snage dostupne preko napojih faza. U idealnom slučaju, električni uređaj bi se trebao ponašati približno kao čisti otpornik, jer bi u tom slučaju reakitvna energija koju uređaj troši bila jednaka nuli.